B&B penzion OSTRAVA

Obvyklé časy příjezdu a odjezdu.

Příjezd na ubytování  : 16 – 20hod

Odjezd                    :  do 10hod 

Časy jsou rozvrženy tak, abychom byli schopni ihned po vašem odjezdu připravit a uklidit pokoje pro ty, kteří budou v odpoledních a večerních hodinách přijíždět. Po předchozí dohodě je možné tyto časy individuálně upravit s ohledem na vaše možnosti.

Příjezd na ubytování mimo obvyklé časy příjezdu:

 • 20 - 21hod : (tolerance pro zpoždění, které mohlo vzniknout na cestě)
 • 21 - 22hod : poplatek 100Kč
 • 22 - 23hod : poplatek 200Kč
 • 23 - 24hod : poplatek 300Kč

 

POSKYTOVANÉ  SLUŽBY:

        PRANÍ PRÁDLA:

Protože naše sociální zařízení slouží výhradně pro osobní hygienu hostů a pouze pro sušení ručníků nebo osušek, poskytujeme služby spojené s praním, sušením a žehlením prádla ve spolupráci s externím dodavatelem za velmi dobré ceny. Díky této službě je prostor sociálního zařízení příjemnější pro všechny ubytované hosty.  

Ceník praní a žehlení prádla

Mont. blůza

ks

42,- Kč

Mont. kalhoty

ks

42,- Kč

Košile

ks

26,- Kč

Tričko

ks

22,- Kč

Mikina

ks

45,- Kč

Svetr

ks

45,- Kč

Bunda letní

ks

100,- Kč

Spodní prádlo

ks

15,- Kč

Ponožky

ks

10,- Kč

Spodky

ks

15,- Kč

Tepláky

ks

25,- Kč

Rifle, kalhoty

ks

48,- Kč

Ručník froté

ks

16,- Kč

Osuška froté

ks

23,- Kč

Poznámka:

Ceny jsou uvedeny včetně žehlení.

 

 

UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Ubytován může být pouze občan, který předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

 2. Hosté jsou ubytováni po úhradě ceny dle platného ceníku na předem dohodnutou dobu. Po tuto dobu mohou užívat pokoj a ostatní společné prostory včetně dohodnutých služeb.

 3. Pokud budou v průběhu pobytu nebo po jeho ukončení zjištěny nějaké škody způsobené hostem, bude majitelem vyčíslena jejich výše, a povinností hosta je zaplatit škodu v plné výši a v cenách nové věci včetně práce spojené s instalací nebo výměnou, a to v hotovosti ještě před opuštěním objektu.

 4. Nebude ubytován host který:

  • je v pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek a jeho chování překročilo rámec slušnosti

  • používá vulgární výrazy vůči jiným hostům, personálu nebo majiteli

  • obtěžuje ostatní hosty a nereaguje na domluvu personálu nebo majitele
   i přesto, že má řádnou a zaplacenou rezervaci.

  Pokud je již host ubytován, má majitel právo okamžitě odstoupit od smlouvy s hostem o poskytnutí ubytování bez nároků na vrácení ceny již uhrazené za ubytování a v případě vzniku škody požadovat její úhradu v souladu s odst. 3 tohoto Ubytovacího řádu.

 5. Host je povinen při každém opuštění objektu zkontrolovat uzavření oken a dveří ve svém pokoji a uzamčení vstupních dveří, nenechávat zapnuté elektrické spotřebiče a světla jak v pokoji, tak ve společných prostorách.

 6. Přijímání návštěv na pokoji je možné pouze se souhlasem majitele objektu a spolubydlícího.

 7. V objektu, stejně jako na zahradě, platí dodržování nočního klidu v době od 22.00 do 6.00 hodin. Po dohodě s majitelem objektu je možné dohodnout výjimku za předem stanovených podmínek.

 8. Do objektu ani na okolní pozemek není povoleno přinášet a skladovat jakékoli předměty, nářadí nebo materiál bez souhlasu majitele. Majitel ubytovacího zařízení neodpovídá za cenné předměty hosta ani jeho osobní věci.

 9. V den ukončení ubytování je host povinen opustit pokoj nejpozději do 10.00 hod. V případě, že tak neučiní a nedohodne s majitelem jiný způsob ukončení ubytování, bude mu účtována dvojnásobná částka za ubytování platná pro 1den dle platného ceníku.

 10. V pokoji ani ve společných prostorách není povoleno přemísťovat zařízení, odnášet vybavení kuchyňky na pokoje nebo provádět jakékoli zásahy do stávajících rozvodů ( datové rozvody, el. rozvody, vodovodní rozvody) bez souhlasu majitele.

 11. Na přípravu, konzumaci jídel a mytí nádobí je určena výhradně společná kuchyňka. Povinností hosta je kuchyňku po jídle uklidit, umýt nádobí a uložit vše na své původní místo.

 12. Sušení ručníků a osušek je možné pouze v koupelně na věšáku, otopném žebříku nebo na přenosném sušáku. Sušení pracovních oděvů, pracovních bot apod. je možné zajistit po dohodě s majitelem pouze na zvlášť vyhrazených místech.

 13. V objektu je povoleno používání pouze elektrických zařízení určených pro osobní hygienu ( holicí strojek, vysoušeč vlasů ) a osobní počítač.

 14. Do objektu není povolen vstup se zvířaty.

 15. Parkovat motorová vozidla je možné přímo před objektem na obecní komunikaci bez ostrahy.

 16. Hostům je zakázáno v objektu přechovávat zbraně, střelivo, omamné a psychotropní látky nebo jedy s výjimkou léků předepsaných lékařem.

 17. V objektu platí přísný zákaz kouření  a manipulace s otevřeným ohněm. Kouřit je možné pouze na zahradě a nedopalky odkládat na místě k tomuto účelu určeném.

 18. Z důvodu bezpečnosti není povoleno ponechat bez dozoru děti do 10let jak v objektu, tak na zahradě.

 19. V případě nepředvídaných událostí (havárie, porucha apod.) je majitel oprávněn přestěhovat hosta do jiného pokoje na dobu nezbytně nutnou pro vyřešení havarijního stavu nebo po dobu odstraňování poruchy. Povinností hosta je respektovat toto nařízení majitele.

 20. Host je povinen dodržovat veškerá ustanovení tohoto Ubytovacího řádu a zodpovídá za škody způsobené na vnitřním zařízení, vybavení a budově nedodržením těchto ustanovení Ubytovacího řádu, vlastní nedbalostí  nebo úmyslem dle obecně závazných právních předpisů. 

  Ve výše uvedených případech má majitel právo okamžitě odstoupit od smlouvy s hostem o poskytnutí ubytování bez nároků na vrácení ceny již uhrazené za ubytování a v případě vzniku škody požadovat její náhradu v souladu s odst. 3 tohoto Ubytovacího řádu.

 21. Hasicí přístroje pro případ vzniku požáru jsou umístěny v chodbě a jsou zapečetěny plombou. V případě jakéhokoliv zneužití se host(é) zavazuje(í) uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000CZK v hotovosti.

 22. Tento Ubytovací řád platí od 1.1.2015


  Ing. Petr Holuša v.r.
  majitel